Καρκίνος ονομάζεται μια ομάδα από περισσότερες από 100 διαφορετικές ασθένειες που μπορούν να ξεκινήσουν από σχεδόν οποιοδήποτε σημείο του σώματος και σχηματίζεται όταν φυσιολογικά κύτταρα αρχίζουν να αλλάζουν και να αναπτύσσονται ανεξέλεγκτα, σχηματίζοντας μια μάζα που αποκαλείται όγκος. Ένας όγκος μπορεί να είναι καλοήθης (μη καρκινικός) και κακοήθης (καρκίνος). Ένας καλοήθης όγκος δεν εξαπλώνεται σε άλλα μέρη του σώματος και πολύ σπάνια μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για τη ζωή. Ένας κακοήθης όγκος εισβάλλει και καταστρέφει τους κοντινούς σε αυτόν ιστούς και εξαπλώνεται και σε άλλα μέρη του σώματος. Κάποιες μορφές καρκίνου των αιμοποιητικών κυττάρων, όπως η Λευχαιμία, το Μυέλωμα και οι περισσότεροι τύποι λεμφώματος, δεν σχηματίζουν στερεούς όγκους όπως αυτοί που συναντώνται στους πνεύμονες ή στο παχύ έντερο.