«Παράγοντας κινδύνου» χαρακτηρίζεται οτιδήποτε αυξάνει την πιθανότητα ενός ατόμου να αναπτύξει καρκίνο. Παρόλο που οι παράγοντες κινδύνου, όπως το κάπνισμα ή το ιστορικό καρκίνου στην οικογένεια, μπορούν να επηρεάσουν την ανάπτυξη καρκίνου, οι περισσότεροι δεν τον προκαλούν άμεσα. Ορισμένοι άνθρωποι με αρκετούς παράγοντες κινδύνου δεν αναπτύσσουν ποτέ καρκίνο ενώ άλλοι, με κανέναν παράγοντα κινδύνου, νοσούν. Παρόλα αυτά, η κατανόηση των παραγόντων κινδύνου μπορεί να βοηθήσει την επιλογή ενός πιο υγιεινού τρόπου ζωής.

Ανάμεσα στους γενικούς παράγοντες κινδύνου για καρκίνο είναι η προχωρημένη ηλικία, το προσωπικό ή/και οικογενειακό ιστορικό καρκίνου, η παχυσαρκία, η χρήση καπνού, κάποιοι τύποι ιικών μολύνσεων (όπως ο ιός των ανθρωπίνων θηλωμάτων ή HPV), συγκεκριμένα χημικά (όπως το βενζόλιο), η έκθεση σε ραδιενέργεια κλπ. Μπορούμε να αποφύγουμε ορισμένους από αυτούς, όπως το κάπνισμα, η μη ισορροπημένη διατροφή, ή τα ηλιακά εγκαύματα, υπάρχουν όμως και άλλοι που δεν μπορούν να ελεγχθούν, όπως για παράδειγμα το επερχόμενο γήρας.

Η κατανόηση των παραγόντων κινδύνου για καρκίνο είναι ιδιαίτερα σημαντική διότι μπορεί να βοηθήσει τον γιατρό σας να αποφασίσει εάν θα μπορούσατε να επωφεληθείτε από πρόσθετη φροντίδα, όπως να υποβληθείτε σε τεστ προ-συμπτωματικού ελέγχου για καρκίνο ή να προχωρήσετε σε προληπτικές παρεμβάσεις, όπως χειρουργική επέμβαση ή φαρμακευτική αγωγή, για να μειώσετε τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου.