Η σωστή αντιμετώπιση του καρκίνου βασίζεται σε μια σειρά από κρίσιμες αποφάσεις που, πολύ συχνά, λειτουργούν συνδυαστικά. Είναι πολύ σημαντικό, οι αποφάσεις αυτές να λαμβάνονται από τον εξειδικευμένο γιατρό που έχει αναλάβει τη θεραπεία του ασθενούς και να μην επηρεάζονται από φήμες, συμβουλές στο διαδίκτυο ή παραινέσεις από συγγενείς και φίλους. Κάθε ασθενής αποτελεί μια εντελώς ξεχωριστή περίπτωση και ο καρκίνος «του» απαιτεί εξατομικευμένη αντιμετώπιση. Για παράδειγμα, η συμβουλή από τρίτους ότι κάποιο διατροφικό συμπλήρωμα ή μια ειδική δίαιτα θα «πολλαπλασιάσουν» το αποτέλεσμα της θεραπείας, μπορεί να την οδηγήσει σε έναν εντελώς ανεπιθύμητο, επικίνδυνο δρόμο. Όσο περισσότερο, η συνεργασία ανάμεσα στον ασθενή και τον ογκολόγο του βασίζεται στην ειλικρίνεια και την εμπιστοσύνη, τόσο πιο καλό θα είναι το αποτέλεσμα. Γι’ αυτό μη διστάζετε να ρωτάτε και να διεκδικείτε σαφείς, αναλυτικές απαντήσεις.

Γενικά, σύμφωνα με έρευνες οι ασθενείς με καρκίνο που είναι πλήρως ενημερωμένοι για την ασθένειά τους και τη θεραπευτική αγωγή που ακολουθούν τείνουν να συμμορφώνονται καλύτερα με τις υποδείξεις των γιατρών ενώ παρουσιάζουν λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες συγκριτικά με τους ασθενείς που δε θέλουν να γνωρίζουν τίποτα και απλώς ακολουθούν τις οδηγίες. Ορισμένοι όμως ασθενείς αισθάνονται ότι καταβάλλονται ψυχικά από τον όγκο της πληροφορίας που παίρνουν σχετικά με την κατάστασή τους, πληροφορία που δεν μπορούν να διαχειριστούν. Γι’ αυτό πριν αναζητήσετε ενημέρωση για την ασθένειά σας σκεφτείτε πόσα θέλετε να γνωρίζετε.

Εάν θέλετε να έχετε και μια δεύτερη άποψη θα ήταν καλό να ενημερώσετε τον γιατρό σας γι’ αυτό. Οι περισσότεροι γιατροί κατανοούν πλήρως την αναγκαιότητα μιας δεύτερης γνώμης και δεν προσβάλλονται όταν οι ασθενείς την επιδιώκουν.