Πανελλήνιο Συνέδριο για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας 2023

Το Πανελλήνιο Συνέδριο για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας 2023, με τίτλο «40 ΧΡΟΝΙΑ ΕΣΥ – Συνεργατικές λύσεις για ένα βιώσιμο Σύστημα Υγείας», διεξήχθη στις 5 – 7 Δεκεμβρίου 2023, στην Αθήνα.

Ο Ογκολόγος – Παθολόγος Ηλίας Αθανασιάδης, διευθυντής της Ογκολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Μητέρα, συμμετείχε στο συνέδριο και συγκεκριμένα στο επιστημονικό τραπέζι με θέμα: «Μείζονα Χρόνια Νοσήματα – Η Εθνική Πολιτική για τον Καρκίνο – από τον σχεδιασμό στην εφαρμογή».

Η αντιμετώπιση του καρκίνου αποτελεί ασφαλώς σημαντική πρόκληση και είναι γεγονός πως η χώρα μας υστερεί στη μακροχρόνια φροντίδα των ασθενών με νεοπλασματικές ασθένειες, δήλωσε ο κ. Αθανασιάδης και πρόσθεσε ότι προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής καθ’ όλη την πορεία των ασθενών με τη νόσο, απαιτείται οργάνωση σε έναν κοινό φορέα όλων όσοι εμπλέκονται στη μάχη κατά του καρκίνου. Μετά τη διάγνωση, οι ασθενείς θα πρέπει να αντιμετωπίζονται εξαρχής από μία διεπιστημονική ομάδα με ολοκληρωμένη στρατηγική. Ο βιολογικός και μοριακός χαρακτηρισμός του καρκίνου με χρήση βιοδεικτών είναι επίσης απαραίτητος, προκειμένου να μπορεί να διαμορφωθεί ένα εξατομικευμένο πλάνο θεραπείας, με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ανάγκες κάθε ασθενή.

Αναμφίβολα, τα βήματα προόδου που έχουν γίνει στη διαχείριση του καρκίνου τόσο από άποψη διάγνωσης όσο και θεραπείας σε σύγκριση με το παρελθόν είναι πολλά, επισήμανε ο κ. Αθανασιάδης. Παλαιότερα ο καρκίνος αποτελούσε θέμα «ταμπού», ενώ σήμερα ασθενείς, φροντιστές και επαγγελματίες υγείας είναι διατεθειμένοι να προσπαθήσουν για όσο το δυνατόν καλύτερη φροντίδα. Στην εποχή μας, υπάρχει η τάση για οργανωμένη παροχή φροντίδας, αν και εξακολουθούν να υπάρχουν ελλείμματα στα οποία υπάρχουν μεγάλα περιθώρια βελτίωσης, όπως για παράδειγμα το ανθρώπινο δυναμικό σε ορισμένες ειδικότητες.

Είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί ένα Εθνικό Ίδρυμα για τον Καρκίνο, για την καταγραφή και αξιοποίηση των δεδομένων, αλλά και για την υποστήριξη των ασθενών, μία σταθερή δομή ανθρώπων που θα θέτει προτεραιότητες και θα παρέχει κατευθύνσεις ανεξαρτήτως από την αλλαγή των κυβερνήσεων.

Θα πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη, υπογράμμισε ο κ. Αθανασιάδης, πως οι βιοδείκτες αυξάνονται, επομένως χρειάζεται μία Αρχή που θα λαμβάνει ορθές αποφάσεις για την κατανομή των πόρων με βάση τις μεταβολές στα δεδομένα και τις συνθήκες. Οι ασθένειες και οι θεραπείες αλλάζουν, πρόκειται για μία δυναμική κατάσταση, η οποία δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με μία στατική λύση.

Ιστοσελίδα συνεδρίου: https://www.healthpolicycongress.gr/

 

Author Info

S k